การประเมินความเสี่ยงการทุริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุริตประจำปี 2564

(รอบ 6 เดือน) 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564


 

การประเมินความเสี่ยงการทุริตประจำปี 2563

 


 

การประเมินความเสี่ยงการทุริตประจำปี 2562

 


การประเมินความเสี่ยงการทุริตประจำปี 2561

บันทึกข้อความรายงานผลประโยชน์ทับซ้อน-ปี-61 วิเคราห์ความเสี่ยง


การประเมินความเสี่ยงการทุริตประจำปี 2560

บันทึกข้อความรายงานผลประโยชน์ทับซ้อน-ปี-60 วิเคราห์ความเสี่ยง


การประเมินความเสี่ยงการทุริตประจำปี 2559

บันทึกข้อความรายงานผลประโยชน์ทับซ้อน-ปี-59 วิเคราห์ความเสี่ยง