ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563

(ข้อมูล 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม  2564)


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563

(ข้อมูล 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)


 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2563


 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2562

คู่มือ แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของทต.ไฮหย่ง.doc

————————————————————————————————————–

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2561


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2560