ติดต่อเรา

  แผนที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ตั้งอยู่ที่  249 หมู่ที่ ๑ บ้านไฮหย่อง เทศบาลตำบล  ไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

โทร/โทรสาร 042-771680   /   

E-mail : haiyong.gmail.com

 

Facebook : เทศบาลตำบลไฮหย่อง  https://www.facebook.com/  

   Line :  เทศบาลตำบลไฮหย่อง