ประกาศรายชื่อผู้รับสวัสดิการ

สรุปรายงานผู้สูงอายุ ปี 64

>>>>ประกาศผู้สูงอายุ ประจำปี 2564

ประกาศรายชื่อผู้พิการ 64

>>>>ประกาศผู้พิการประจำปี 2564

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

สรุปรายงานผู้สูงอายุ ปี 63

>>>>ประกาศผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

ประกาศรายชื่อผู้พิการ 63

>>>>ประกาศผู้พิการประจำปี 2563

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””“”””””

สรุปรายงานผู้สูงอายุ ปี 62

ประกาศรายรายชื่อผู้สูงอายุ 62

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

ประกาศรายรายชื่อผู้สูงอายุ 61

ประกาศรายชื่อผู้พิการ ปี61

      ∑    ประชาสัมพันธ์ผู้รับเบี้ยยังชีพ- ผู้พิการเดือนสิงหาคม ปี 61

      ∑    ประชาสัมพันธ์ผู้รับเบี้ยยังชีพ-ผู้พิการเดือนกรกฎาคม-ปี-61

      ∑   ประชาสัมพันธ์ผู้รับเบี้ยยังชีพ- ผู้พิการเดือนมิถุนายนปี 61

      ∑   ประชาสัมพันธ์ผู้รับเบี้ยยังชีพ- ผู้พิการเดือนพฤษภาคม ปี 61

      ∑   ประชาสัมพันธ์ผู้รับเบี้ยยังชีพ- ผู้พิการดือนเมษายน ปี 61

      ∑   ประชาสัมพันธ์ผู้รับเบี้ยยังชีพ-ผู้พิการเดือนมีนาคม ปี 61

 

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

ประกาศรายรายชื่อผู้สูงอายุ 60

ประกาศรายชื่อผู้พิการ ปี60

       ∑   ประชาสัมพันธ์ผู้รับเบี้ยยังชีพ- ผู้พิการเดือนธันวาคม ปี 60

       ∑   ประชาสัมพันธ์ผู้รับเบี้ยยังชีพ- ผู้พิการเดือนตุลาคม ปี 60

       ∑   ประชาสัมพันธ์ผู้รับเบี้ยยังชีพ- ผู้พิการเดือนกันยายน ปี 60

       ∑   ประชาสัมพันธ์ผู้รับเบี้ยยังชีพ- ผู้พิการเดือนสิงหาคม ปี 60

       ∑   ประชาสัมพันธ์ผู้รับเบี้ยยังชีพ – ผู้พิการเดือนกรกฎาคม ปี 60

       ∑   ประชาสัมพันธ์ผู้รับเบี้ยยังชีพ- ผู้พิการเดือนมิถุนายนปี 60

       ∑   ประชาสัมพันธ์ผู้รับเบี้ยยังชีพ- ผู้พิการเดือนพฤษภาคม ปี 60

””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’

ประกาศรายชื่อผู้พิการ ปี 59

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>