ประมวลจริยธรรมข้าราชการ

ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

เทศบาลตำบลไฮหย่อง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 


ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

เทศบาลตำบลไฮหย่อง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ 

ประกาศแนวทางการปฏิบัติ 62.pdf