รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน

⇒รายงานผลแผน2564.pdf.

……………………………………….

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน

รายงานประจำปี 2564

ประจำปี 2563

⇒⇒⇒รายงานผลแผนปี 63 รอบ 12 เดือน

 

 


 

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน

ประจำปี 2562

♣♣ รายงานรอบ 12 เดือน

*-*


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน

ประจำปี 2561