รายงานการประชุมพนักงาน

1.รายงานการประชุมเดือนกุมภาพันธ์2561

2.รายชื่อประชุมประจำเดือนมีนาคม-๒๕๖๑

3.รายชื่อประชุมประจำเดือนเมษายนครั้งที่

4.บันทึกมีนาคม ครั้งที่2

5.บันทึกมิถุนายนครั้งที่4

6.บันทึกการประชุมกรกฎาคม ครั้งที่5

7.บันทึกตุลาคม ครั้งที่

6บันทึกการประชุมมกราคม