รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส

ประกาศ เทศบาลตำบลไฮหย่อง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส ปี 2564

⇒⇒ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 -เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564)

⇒⇒จัดซื้อจัดจ้างปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่1

…………………………………………………………………………….

ประกาศ เทศบาลตำบลไฮหย่อง เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาส ปี 2563

⇒รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างปี63 ไตรมาสที่๔

รายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส๓.pdf

⇒ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 .pdf

 

⇒ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่1.pdf