รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี 2563

 

…………………………………………………………………..


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี 2561


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี 2560