รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2563


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562

                            

           รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ เทศบาลตำบลไฮหย่อง PDF.


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2561


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2560