แผนปฏิบัติการจัดซื้อ – จัดจ้าง

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

……………………………………………

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562


รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561


รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….