แผนอัตรากำลัง

   ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566

♣ปรับแผนอัตรกำลัง-3-ปี-64-66-ครั้งที่-1-พ.ศ.-64.pdf


    แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564-2566

♠แผนอัตรากำลัง-3-ปี-64-66.pdf


                                                                          แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563

                                               แผนอัตรากำลัง 3 ปี – ปี-61-63 


แผนอัตรากำลัง-3-ปี-ทต.ไฮหย่อง-2558-2560

 

 

 


๑๐.-แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง