กีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 60

เขื่อนน้ำอูน

เขื่อนน้ำอูน อยู่ ในความดูแลของกรมชลประทาน ใช้เส้นทางสายสกลนคร-อุดรธานี เส้นทางหลวงหมายเลข 22 ก่อนถึงอำเภอพังโคน ประมาณ 5 กิโลเมตร มีทางแยกซ้ายเข้าถนนสายพังโคน-วาริชภูมิ (ทางหลวงหมายเลข 227) เข้าไปประมาณ 5 กิโลเมตร รวมระยะทางจากจังหวัดประมาณ 57 กิโลเมตร เขื่อนแห่งนี้เป็นเขื่อนดิน สร้างกั้นลำน้ำอูนซึ่งเป็นสายหนึ่งของแม่น้ำสงคราม ซึ่งมีต้นน้ำมาจากเทือกเขาภูพาน เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการชลประทาน บรรยากาศเหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ สภาพโดยทั่วไปเป็นอ่างเก็บน้ำกว้างใหญ่ รายล้อมด้วยเทือกเขาภูพาน และป่าไม้ที่สวยงาม บริเวณใกล้กับสันเขื่อน เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่เกิดจากการระบายน้ำออกจากเขื่อน

สถานที่ตั้ง:

อ.พังโคน จ.สกลนคร

ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

[dt_gap height=”10″ /]

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓

[dt_gap height=”10″ /]

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร ออกตรวจเยี่ยมแนะแนวศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลไฮหย่อง

    

[dt_gap height=”10″ /]

วันที่16 มิถุนายน 2560 เวลา15.30น. สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสกลนคร ออกตรวจเยี่ยมแนะแนวศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลไฮหย่องและมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ นายกเทศมนตรีและคณะกรรมการทุกท่าน

มอบเงินสวัสดิการประจำเดือน มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ.2560

[dt_gap height=”10″ /]

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลไฮหย่อง.มอบเงินสวัสดิการประจำเดือน มีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ.2560 มอบโดย นายสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรี และนางประพันธุ์ สุวรรณชัยรบ ประธานกองทุนฯ โดยจ่ายสวัสดิการด้านการเจ็บป่วย 10 ราย ด้านเสียชีวิต 2 ราย คลอดบุตร 1 ราย