นายสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง มอบหมายให้พนักงานออกช่วยเหลือจ่ายน้ำที่บ้านดงสวรรค์ ต.ไฮหย่อง

28-30 ก.ค. 60 นายสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลไฮหย่อง และหน่วยงานราชการในพื้นที่ ออกสำรวจพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่ 18 หมู่บ้าน เขตตำบลไฮหย่อง.

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง รายละเอียด ภาค ก และภาค ข

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง

รายละเอียดประกาศสรรหาพนักงานจ้าง

 รายละเอียด  ภาค ก – ข

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลไฮหย่องประจำเดือนกรกฎาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสิรมอาชีพผู้สูงอายุ

จดหมายข่าวเดือนมิถุนายน ๖๐

นายณรงค์  วิมลโสภณกิตติ  นายอำเภอพังโคน ร่วมเป็นประธานมอบวัสดุซ่อมแซมบ้านของผู้ประสบภัย

โดยมี นายสนธยา  ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องพร้อมคณะ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ณ เทศบาลตำบลไฮหย่อง

ดาวน์โหลดไฟล์เพิ่ม

จดหมายข่าว มิ.ย..60

ร่วมกิจกรรมซื้อขายขยะ ธนาคารขยะรีไซเคิล หมู่ 7