นายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ นายอำเภอพังโคน นายสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไฮหย่อง ประจำปี 2560 รุ่นที่ 1 โดย ศพ.อส. ตำบลไฮหย่อง วันที่ 1ึ7 ส.ค. 60

นายสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง ได้เป็นตัวแทนชาวตำบลไฮหย่องรับมอบถุงยังชีพพระราชทาน วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น. ณ.สนามกีฬาเทศบาลตำบลพังโคน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (สัมภาษณ์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (สัมภาษณ์)

 

ประกาศรายผลคะแนนสอบข้อเขียน ภาค ก. ภาค ข. (พนักงานจ้าง)

ประกาศรายผลคะแนนสอบข้อเขียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมประชาคม บ้านหนองโจด หมู่ 3 ตำบลไฮหย่อง เรื่อง การก่อสร้างโรงเรือนสุกรของห้างหุ้นส่วนจำกัดชัยอัญญฟาร์ม วันที่ 11 สิงหาคม 2560

นายสนธยา ทิพย์ทอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่พร้อมด้วย อปพร. มอบถุงยังชีพ แด่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม 18 หมู่บ้านในเขต ต.ไฮหย่อง วันที่ 1 ส.ค. 60