ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลไฮหย่อง ได้ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 8,000 ดอก ให้กับอำเภอพังโคน เพื่อทูลเกล้าถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายณรงค์ วิมลโสภณกิตติ นายอำเภอพังโคน เป็นผู้รับมอบดอกไม้จันทน์ วันที่ 19 ก.ย. 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอพังโคน

นายสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก กลุ่มงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลไฮหย่อง งบประมาณปี 2560 ณ บ้านไฮหย่อง หมู่ที่ 1 วันที่ 12 ก.ย. 60

งานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลไฮหย่อง : มอบเงินสวัสดิการประจำเดือนมิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ.2560 มอบโดยนายสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีและนางประภาพันธุ์ สุวรรณชัยรบ ประธานกองทุนฯ. จ่ายสวัสดิการด้านการเจ็บป่วย จำนวน 13 ราย . คลอดบุตร จำนวน 1 ราย. เสียชีวิต จำนวน 10 ราย.

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

๐๑. ประกาศสรรหา ผช.จพง.ประปาภาคผนวก กภาคผนวก ข