ประชาสัมพันธ์แผนป้องกันการทุจริต ๓ ปี (๒๕๖๒-๒๕๖๔)

1.แผนป้องกันการทุจริต 3 ปี(2562-2564) ทต.ไฮหย่อง PDF.

1.แผนป้องกันการทุจริต 3 ปี(2562-2564) ทต.ไฮหย่อง PDF.

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ร่วมจัดการแข่งขันมหกรรมฟุตบอลเทศบาลตำบลไฮหย่อง ต้านยาเสพติด รุ่นประชาชนทั่วไปและรุ่นอาวุโส ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๗ ก.พ.๖๑ ถึง ๑๘ มี.ค. ๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไฮหย่องภูเงินประชานุกูล ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร