ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพักงานจ้าง

ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงวัย รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลไฮหย่อง ณ บริเวณศาลเจ้าปู่ภูเงิน

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล แห่งที่ ๒