ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่องกิจการปะปา พ.ศ. ๒๕๖๑

รายละเอียด  เทศบัญญัติ-กิจการประปา-2561 ตัวใหม่ที่เพิ่ม  PDF.

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมพิธีเปิด “ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ผู้ดูแลเด็ก ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็ก ๐-๕ ปี ปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ข้าราชการครู สังกัดเทศบาลตำบาลไฮหย่อง รับการประเมินข้าราชการครู เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านฝั่งแดง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลงหินลูกรัง (prime coat) ทางเชื่อมหมู่บ้าน บ้านหนองโจด หมู่ที่ ๓ โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุก(prime coat) บ้านหนองเบ็ญ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.เหล็ก บ้านโพธิ์ชัย หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนผิวทางหินคลุก บ้านไฮหย่อง หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านอุ่มเหม้า หมู่ที่ ๖ โดยวิธีตกลงราคา

ฐานข้อมูลเบื้องต้นทางศาสนา ของวัดในเขตเทศบาลตำบลไฮหย่องและในระบบสารสนเทศ

ประกาศเกียรติคุณปราชญ์ชาวบ้าน