ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ปรับปรุงระบบปะปาหมู่บ้าน บ้านอุ่มเหม้า หมู่ที่ ๖ และบ้านอุ้มเหม้า หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์(รับโอน)พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง