ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่๓/๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ประกาศแนวทางการปฏิบัติ-61

ประกาศแนวทางการปฏิบัติ-61  (pdf)

ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง-61

ประกาศนโยบายบริหารความเสี่ยง-61  (pdf)

ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม-ปี-61

ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม-ปี-61  (pdf)

ประกาศเจตนารมณ์ทุจริตคอร์รัปชั่นปี-61

ประกาศเจตนารมณ์ทุจริตคอร์รัปชั่นปี-61 (1)  (pdf)

 

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมอำเภอพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ร่วมพิธีเปิดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษาน้ำ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หนองน้ำสาธารณะ(หนองบักด่อน) บ้านอุ่มเหม้า หมู่ที่ ๑๕ ตำบลไฮหย่อง

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก เทศบาลตำบลไฮหย่อง