ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

นายสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องและคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และ อพม.ตำบลไฮหย่อง เป็นตัวแทนมอบรถเข็นคนพิการให้ นายวิเชียร สมัย บ้านฝั่งแดงหมู่ 8 ขอขอบคุณ พมจ.สกลนคร ที่ได้สนับสนุนรถเข็นในครั้งนี้

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดเวทีประชาคมองค์การสวัสดิการสังคมและสมัชชาสวัสดิการสังคมจังหวัดสกลนคร ประจำปี2561

วันที่ 19 ก.ย. 61 นายไพวรรณ นวนสีแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทนผู้บริหาร ลงเยี่ยมผู้พิการ หมู่ 8 เพื่อพิจารณาหาทางช่วยเหลือ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนแอลฟัลส์ติก บ้านฝั่งแดงหมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โครงการประชาสัมพันธ์การเสียภาษี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลไฮหย่อง