ประกาศรายชื่อผู้สิทธ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลไฮหย่อง ประจำปี พ.ศ.2562

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลไฮหย่อง

รายละเอียด(PDF)รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2562

 

 

จ่าสิบเอกคำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอพังโคน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด-ปิดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล)

จ่าสิบเอกคำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอพังโคน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด-ปิดโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๐
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล)

รายงานเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561

รายงานเรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลไฮหย่องมอบเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิก

มอบสวัสดิการให้สมาชิกบ้านอุ้มเหม้าหมู่ที่6คือนางบัวคำ ศรีสร้อย

 

มอบสวัสดิการด้านเจ็บป่วยให้กับสมาชิกบ้านอุ่มเหม้าหมู่ที่6 คือนายกาแก้ว สาขามุละ

มอบสวัสดิการด้านเจ็บป่วยให้กับสมาชิกบ้าน ม .14 นางบุญยงค์ เหลาพรม

 

 

มอบสวัสดิการด้านเจ็บป่วยให้กับสมาชิกบ้าน ม.18 นางสุวรรณ อ่อนสุระทุม

 

มอบสวัสดิการด้านเสียชีวิตให้กับสมาชิกกองทุนฯ ม.14นางสมบูรณ์ สัพโส

มอบสวัสดิการด้านเสียชีวิตให้กับสมาชิกกองทุนฯ  ม.1 นายสมร อัถศรี

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผีโขนเกมส์ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล)

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฝั่งแดงเกมส์ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านฝั่งแดง

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิก อปพร.เทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรยามประจำจุดตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน และชาวบ้าน ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วของชุมชนไฮหย่อง เพื่อขอคืนที่ดินสาธารณะประโยชน์(ป่าช้า) เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของหน่วยงานราชการ เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ป่าช้าบ้านไฮหย่อง