มอบสวัสดิการด้านการนอน รพ.ให้กับสมาชิกกองทุนฯ คือ นายทองพูล เหลาพรม ม.1 ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร

 

มอบสวัสดิการด้านการนอน รพ.ให้กับสมาชิกกองทุนฯ คือ นายทองพูล  เหลาพรม ม.1 ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลไฮหย่อง สมาชิกจิตอาสา ร่วมพัฒนาลำห้วยกุดม้า ในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมีนายประพันธ์ สว่างศรี ปลัดอาวุโสเป็นประธานเปิดงาน วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง ร่วมกับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลไฮหย่อง สมาชิกจิตอาสา ร่วมพัฒนาลำห้วยกุดม้า ในกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยมีนายประพันธ์ สว่างศรี ปลัดอาวุโสเป็นประธานเปิดงาน วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ประกาศแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเชื่อมหมู่ที่ ๖-หมู่ที่๓) บ้านอุ้มเหม้า หมู่ที่ ๖ ตำบลไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ไหล่ทางสูงข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่เหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเชื่อมหมู่ที่ ๖-หมู่ที่๓) บ้านอุ้มเหม้า หมู่ที่ ๖ ตำบลไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ไหล่ทางสูงข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่เหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกให้ความรู้ผู้ประกอบการขายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนพังโคนวิทยาคม

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมคณะกรรมการยกร่างเทศบัญญัติตาม พรบ.สาธารณสุข


เครือข่ายสภาวัฒนธรรม อำเภอพังโคน มอบเข็มเชิดชูเกียรติระดับอำเภอแด่ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง คุณแม่ประภาพันธ์ สุวรรณชัยรบและมอบเข็มเชิดชูเกียรติระดับตำบลแด่นางแสงอรุณ หาริชัย นางนงค์นุช วงศ์กาฬสินธุ์ วันที่ ๑๑ กุมภาพนธ์ ๒๕๖๒ ณ เทศบาลตำบลไฮหย่อง แห่งที่ 2

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลไฮหย่องและชาวตำบลไฮหย่อง ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่องแห่งที่2 ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตราหารเช้า เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน ณ เทศบาลตำบลไฮหย่องแห่งที่๒

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการก่อสร้างไหล่ทาง ศสล. บ้านไฮหย่อง หมู่ที่๑ ขนาดความกว้าง-ยาว เมตร ยาว๒๗๕เมตร หนา๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๑.๐๐เมตร พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และประธานกองทุนสวัสดิการ ออกพบปะ และ มอบทุนสวัสดิการผู้เจ็บป่วยและเสียชีวิต ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ด้านเจ็บป่วย ๑๐ ราย ด้านเสียชีวิต ๕ ราย ด้านการแต่งงาน ๑ ราย

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และประธานกองทุนสวัสดิการ ออกพบปะ และ มอบทุนสวัสดิการผู้เจ็บป่วยและเสียชีวิต ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ด้านเจ็บป่วย ๑๐ ราย ด้านเสียชีวิต ๕ ราย ด้านการแต่งงาน ๑ ราย

แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เทศบาลตำบลไฮหย่อง เขตเลือกตั้งที่ ๓ จังหวัดสกลนคร

 แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเทศบาลตำบลไฮหย่อง เขตเลือกตั้งที่   ๓  จังหวัดสกลนคร