เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ้านหนองเบ็ญ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ้านหนองเบ็ญ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านฝั่งแดง หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านฝั่งแดง หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านฝั่งแดง หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

จ่าสิบเอกคำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอพังโคน นางจันทร์ฉาย สำราญเนตร วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องและผู้นำชุมชนไฮหย่องร่วมพิธีเปิดงานตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม งานบุญประเพณี เซิ้งผีโขน บุญพระเวสสันดร บ้านไฮหย่อง ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล)

จ่าสิบเอกคำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอพังโคน นางจันทร์ฉาย สำราญเนตร วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องและผู้นำชุมชนไฮหย่องร่วมพิธีเปิดงานตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม งานบุญประเพณี เซิ้งผีโขน บุญพระเวสสันดร บ้านไฮหย่อง ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล)

แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ้านหนองเบ็น หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.บ้านหนองเบ็น หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คศล.บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คศล.บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกรดปรับแต่งถนนใน เขตตำบล ไฮหย่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกรดปรับแต่งถนนใน เขตตำบล ไฮหย่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คศล.บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คศล.บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกกด หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกกด หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง