ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฉางข้าว หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฉางข้าว หมู่ที่ ๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

รายงานแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

 

โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลไฮหย่อง

งานเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลไฮหย่อง รุ่นที่ ๓ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง โครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดจากขวดพลาดสติกโดยกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เรื่อง  โครงการส่งเสริมอาชีพการทำไม้กวาดจากขวดพลาดสติกโดยกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลไฮหย่อง

นศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องได้มอบหมายให้ ท่านพงษ์ศักดิ์ ศรีสร้อย รองนายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง ให้โอวาสพร้อมมอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน ๒,๐๐๐ บาท ให้แก่ทีมขุนศึกผีโขน(ไฮหย่อง)รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ตัวแทนจังหวัดสกลนคร เพื่อเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลไพรมิเตอร์(PM)รอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดหนองบัวลำภู

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลไฮหย่องได้จัดงาน “โครงการสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัวประจำปี ๒๕๖๒” มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนท้องถิ่น เนื่องในประเพณีเทศกาลสงกรานต์วันปีใหม่ไทย มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๕๐๐ คน ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่และพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีจ่าสิบเอกคำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอพังโคนเป็นประธานในพิธี

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไฮหย่องออกพบปะพี่น้องชาวตำบลไฮหย่องเพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางบ้านหมู่ที่ ๑-๒-๑๓-๑๔-๑๘

จ่าสิบเอกคำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอพังโคน นางจันทร์ฉาย สำราญเนตร วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องและผู้นำชุมชนไฮหย่องร่วมพิธีเปิดงานตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม งานบุญประเพณี เซิ้งผีโขน บุญพระเวสสันดร บ้านไฮหย่อง ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกูล)