ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่องพร้อมด้วยหน่วยงานราชการอื่นเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ จังหวัดสกลนคร

คณะผู้บริหารข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่องพร้อมด้วยหน่วยงานราชการอื่น

เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ จังหวัดสกลนคร

2 thoughts on “ผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่องพร้อมด้วยหน่วยงานราชการอื่นเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ จังหวัดสกลนคร”

ใส่ความเห็น