วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ขอถวายพระพรทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลไฮหย่อง

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10  ขอถวายพระพรทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลไฮหย่อง

ออกร่วมตรวจติดตามผล โรงสีลี้นำเซ็ง ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัด,สิ่งแวดล้อมจังหวัด,สาธารณสุขอำเภอพังโคน

ออกร่วมตรวจติดตามผล โรงสีลี้นำเซ็ง ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัด,สิ่งแวดล้อมจังหวัด,สาธารณสุขอำเภอพังโคน

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนา ลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องและคุณแม่ประภาพันธ์ สุวรรณชัยรบ ประธานกองทุนฯ มอบเงินสวัสดิการด้านเสียชีวิต คุณยายประธาน สัพโส ม.1 จำนวน 12,000 บาท

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในนักเรียน โรงเรียนบ้านฝั่งแดง ในวันทีี่ ๑๘-๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

กองสาธารณสุขจัดนิทรรศการ อบรมการทิ้งขยะ แยกขยะ ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่องแห่งที่1

กองสาธารณสุขจัดนิทรรศการ อบรมการทิ้งขยะ แยกขยะ ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่องแห่งที่1

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ วัดศรีโพธิ์ชัย บ้านไฮหย่อง ต.ไฮหย่อง

เทศบาลตำบลไฮหย่อง ต้อนรับทีมคณะดูงานกองทุนธนาคารขยะรีไซเคิลหมู่บ้าน จากเทศบาลตำบลดงมะไฟ

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูเงิน

ประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงสวรรค์