ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วย คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลท่าคันโท สภาองค์กรชุมชนท่าคันโท อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ เทศบาลตำบลไฮหย่อง แห่งที่ ๒

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภา เทศบาลตำบลไฮหย่อง สมัยสามัญ สมัยที่๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔ วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภา เทศบาลตำบลไฮหย่อง สมัยสามัญ สมัยที่๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔ วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภา เทศบาลตำบลไฮหย่อง สมัยสามัญ สมัยที่๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ วัน จันทร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภา เทศบาลตำบลไฮหย่อง สมัยสามัญ สมัยที่๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ วัน พุธ ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมโรงเรียนพังโคนวิทยาคม อำเภอพังโคน กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดป่าเจติยานุสรณ์ บ้านสงเปลือย ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมโรงเรียนพังโคนวิทยาคม อำเภอพังโคน

ประชุมสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง