ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภา เทศบาลตำบลไฮหย่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ วัน พุธ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภา เทศบาลตำบลไฮหย่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ วัน พุธ ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภา เทศบาลตำบลไฮหย่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วัน จันทร์ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภา เทศบาลตำบลไฮหย่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑ วัน จันทร์ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เจ้าหน้าที่ พนักงาน นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลไฮหย่อง ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์ภูพาน ท้องฟ้าจำลอง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เจ้าหน้าที่ พนักงาน นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลไฮหย่อง ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์ภูพาน ท้องฟ้าจำลอง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมมหกรรม ๓ ก ( กิน กระตุ้น กระตุก)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลไฮหย่อง เพื่อยกระดับไอคิวและคุณภาพชีวิต อำเภอพังโคน วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลพังโคน

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมมหกรรม ๓ ก ( กิน กระตุ้น กระตุก)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลไฮหย่อง เพื่อยกระดับไอคิวและคุณภาพชีวิต อำเภอพังโคน วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาลพังโคน

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

นายอำเภอพังโคน ผู้บริหารเทศบาลตำบลไฮหย่องพร้อมพนักงาน ส่วนราชการอำเภอพังโคน พ่อค้า ประชาชน ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดป่าเจติยานุสรณ์ บ้านสงเปลือย หมู่ที่ ๔ ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร

นายอำเภอพังโคน ผู้บริหารเทศบาลตำบลไฮหย่องพร้อมพนักงาน ส่วนราชการอำเภอพังโคน พ่อค้า ประชาชน ร่วมกิจกรรม จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ วัดป่าเจติยานุสรณ์ บ้านสงเปลือย หมู่ที่ ๔ ต.ไฮหย่อง อ.พังโคน จ.สกลนคร

เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

 เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไฮหย่อง ลงพื้นที่ช่วยเหลือกรณี ต้นไม้ล้มทับเสาไฟ ล้มทับถนนในหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งเป็นผลกระทบจาก พายุโพดุล ในเขตเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลไฮหย่อง ลงพื้นที่ช่วยเหลือกรณี ต้นไม้ล้มทับเสาไฟ ล้มทับถนนในหมู่บ้านต่างๆ ซึ่งเป็นผลกระทบจาก พายุโพดุล ในเขตเทศบาลตำบลไฮหย่อง