รายงานรับ – จ่ายเงินสด งบทดลองและงบอื่นๆ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

รายงานรับ – จ่ายเงินสด งบทดลองและงบอื่นๆ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในจังหวัดสกลนคร ได้เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ร่วมกับหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีท่านปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน ในวันจันทร์ ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในจังหวัดสกลนคร ได้เข้าร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ร่วมกับหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสกลนคร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีท่านปรีชา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานเปิดงาน ในวันจันทร์ ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

 

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง เรื่องผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ท่านภัทรพงษ์ ภูสมปอง ปลัดเทศบาลตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภา เทศบาลตำบลไฮหย่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ วัน จันทร์ ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ท่านภัทรพงษ์ ภูสมปอง ปลัดเทศบาลตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภา เทศบาลตำบลไฮหย่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ วัน จันทร์ ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ท่านภัทรพงษ์ ภูสมปอง ปลัดเทศบาลตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง จัดอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีอากร กับชาวบ้านในชุมชนตำบลไฮหย่อง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ท่านภัทรพงษ์ ภูสมปอง ปลัดเทศบาลตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง จัดอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีอากร กับชาวบ้านในชุมชนตำบลไฮหย่อง ณ หอประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภา เทศบาลตำบลไฮหย่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔ วัน ศุกร์ ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภา เทศบาลตำบลไฮหย่อง สมัยวิสามัญ สมัยที่๑/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๔ วัน ศุกร์ ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง เข้าร่วมพิธีสู่ขวัญเมืองสกลนคร ในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สกลนคร(สระพังทอง)

หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง เข้าร่วมพิธีสู่ขวัญเมืองสกลนคร ในงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สกลนคร(สระพังทอง)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

 

เอกสารสมัครสอบ.pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลไฮหย่อง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลไฮหย่อง

โครงการจัดทำข้อบังคับท้องถิ่นเทศบาลตำบลไฮหย่อง ปีงบประมาณ 2562

โครงการจัดทำข้อบังคับท้องถิ่นเทศบาลตำบลไฮหย่อง ปีงบประมาณ 2562