ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เป็นคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา เป็นคณะกรรมการ

การเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ท่านพงษ์ศักดิ์ ศรีสร้อย รองนายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ และร่วมมอบของขวัญวันเด็กให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมกันจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ “ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่” มอบความสุขแด่พนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่องทุกท่าน

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภา เทศบาลตำบลไฮหย่อง สมัยสามัญ สมัยที่๔/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ วัน อังคาร ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง เข้าร่วมงานมุทิตาสักการะฉลองบัตรพัดยศให้ท่านพระครูสุโพธิชยาภิรักษ์ในโอกาศเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูเจ้าคณะตำบลชั้นโทพร้อมกับฉลองการได้รับแต่งตั้งพระสมุห์วันชัย ปภากโรและพระใบฏีกาสกล ถาวโร เมื่อวัน จันทร์ ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วัดศรีโพธิ์ชัย บ้านไฮหย่อง ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง