ท่านพงษ์ศักดิ์ ศรีสร้อย รองนายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดงานโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓ และร่วมมอบของขวัญวันเด็กให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลไฮหย่อง

You are here: