คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมกิจกรรม จิตอาสาเทศบาลตำบลไฮหย่อง “เราทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมทบ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ราชการที่ ๒ โดยมีท่านจ่าสิบเอกคำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอพังโคน เป็นประธาน ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ บริเวณบ้านหนองโจด หมู่ที่๓ ถึง บ้านหนองเบ็น หมู่ที่ ๕ ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

You are here: