ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภา เทศบาลตำบลไฮหย่อง สมัยสามัญ สมัยที่๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

You are here: