ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เทศบาลตำบลไฮหย่อง เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไฮหย่อง รุ่นที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลไฮหย่อง รุ่นที่ ๔

You are here: