กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลไฮหย่อง ประชุมวางแผนในการรับมือกับสถานการณ์การระบาดโรคโคโรน่า 2019 (COVID -19) และตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้ที่เข้า-ออก ในเขตเทศบาลไฮหย่อง

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลไฮหย่อง ประชุมวางแผนในการรับมือกับสถานการณ์การระบาดโรคโคโรน่า 2019 (COVID -19) และตั้งจุดตรวจคัดกรองผู้ที่เข้า-ออก ในเขตเทศบาลไฮหย่อง ณ เทศบาลตำบลไฮหย่อง แห่งที่ 2 ในวันที่ 21 มีนาคม 2563

ท่านภัทรพงษ์ ภูสมปอง ปลัดเทศบาลตำบลไฮหย่องพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภา เทศบาลตำบลไฮหย่อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ท่านภัทรพงษ์ ภูสมปอง ปลัดเทศบาลตำบลไฮหย่องพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภา เทศบาลตำบลไฮหย่อง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง ในวันที่ 11 มีนาคม 2563

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบปรมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบปรมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๓ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับฟังความคิดเห็นต่อร่างรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 

จ่าสิบเอกคำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอพังโคน พร้อมด้วย ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องร่วมพิธีเปิดงานตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม งานบุญประเพณีเซิ้งผีโขน บุญพระเวสสันดร บ้านไฮหย่องประจำปี 2563 ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกลู)

จ่าสิบเอกคำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอพังโคน พร้อมด้วย ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องร่วมพิธีเปิดงานตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม งานบุญประเพณีเซิ้งผีโขน บุญพระเวสสันดร บ้านไฮหย่องประจำปี 2563 ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกลู)

รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและขออนุมัติเจาะปรุใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงินและขออนุมัติเจาะปรุใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562