กำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เรื่อง กำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ

การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562 และเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2563

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. 2562

และเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. 2563

การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

ร้องเรียนเรื่องทุจริต

แจ้งเบาะแส ร้องเรียนเรื่องทุจริต

[]
1 Step 1
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
รายละเอียด
0 /
ชื่อ-นามสกุล
เพศ
ที่อยู่
0 /
เบอร์โทรศัพท์
Previous
Next

ช่องแสดงความคิดเห็น

ช่องแสดงความคิดเห็น

[]
1 Step 1
รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์
รายละเอียด
0 /
ชื่อ-นามสกุล
เพศ
ที่อยู่
0 /
เบอร์โทรศัพท์
Previous
Next

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ณ วัด ศรีโพธิ์ชัย บ้านไฮหย่อง ต.ไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๖๓ ณ วัด ศรีโพธิ์ชัย บ้านไฮหย่อง ต.ไฮหย่อง  อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร