ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานจ้าง 9-9-63.PDF

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 4 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 4 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓

ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖ ) พ.ศ. ๒๕๖๓