ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมกิจกรรมปลูกจิตรสำนึกการร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงเทศบาลตำบลไฮหย่อง

You are here: