คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง เทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

You are here: