ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไฮหย่อง ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 22 เดือน ธันวาคม ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่องเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไฮหย่อง ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 22 เดือน ธันวาคม ณ.ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองนกกด หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านหนองนกกด หมู่ที่ ๑๐  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงเปือย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านสงเปือย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโจด หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านหนองโจด หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไฮหย่อง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านไฮหย่อง หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร วันที่่ 14-18 ธันวาคม 2563 ณ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง

การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด

และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

วันที่่ 14-18 ธันวาคม 2563 ณ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

เข้าร่วมงานวันต่อต้าน คอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2563 จังหวัดสกลนคร ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เทศบาลตำบลไฮหย่อง

เข้าร่วมงานวันต่อต้าน คอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ประจำปี 2563 จังหวัดสกลนคร

ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

โดยมีนายมนต์สิทธิ์  ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน

ณ หอประชุมจามจุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง