การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร วันที่่ 14-18 ธันวาคม 2563 ณ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

You are here: