ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 2 ในวันพุธ ที่ 30 ธันวาคม 2563

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง

พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่

ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 2

ในวันพุธ ที่ 30 ธันวาคม 2563 ณ. อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลไฮหย่อง

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ท่านสนธยา ทิพย์ทอง นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง

สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563

ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๔

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๔

การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศสภาเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

และเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕