เทศบาลตำบลไฮหย่องจัดกิจกรรมเสวนาและประชาคมในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่3 หมู่ที่1 ณ ศาลาประชาคมบ้านไฮหย่องหมู่ที่1

เทศบาลตำบลไฮหย่องจัดกิจกรรมเสวนาและประชาคมในการคัดแยกขยะที่ต้นทางชุดที่3 หมู่ที่1 ณ ศาลาประชาคมบ้านไฮหย่องหมู่ที่1 วันที่ 8 เมษายน 2564

เทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกทำความสะอาด ฆ่าเชื้อร้านบ้านบาวแดง วันที่12 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19

เทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกทำความสะอาด ฆ่าเชื้อร้านบ้านบาวแดง วันที่12 เมษายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19

 

วันนับคะแนน สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง

วันนับคะแนน สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง