ประเมินราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564

ประกาศเทศบาลตำบลไฮหย่อง

เรื่อง  ประเมินราคาทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี  2564


      งานพัฒนารายได้   กองคลังเทศบาบตำบลไฮหย่อง  ได้ดำเนินการจัดทำบัญชีราคาประเมินราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)  ประจำปี  2564    เพื่อให้เจ้าของที่ดิน  ผู้ครอบครอง  ผู้ที่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน  ได้ทราบและข้อมูลตรวจข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่  รวมถึงอัตรภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษี  ตั้งเเต่ วันที่ 27 มกราคม  2564  เป็นต้นมา

– รายละเอียดตามเอกสารเเนบประกาศ  **รายงาน ภดส.1 ปี 64 (ใช้ในเว็บและลงประกาศ)

ใส่ความเห็น