ประชุมผู้นำชุมชนอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขงบประมาณ บ้านละ 20,000 บาท

ประชุมผู้นำชุมชนอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขงบประมาณ บ้านละ 20,000 บาท

ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนไม้ยูคา ม.9

การตรวจประเมินประสิทธิภาพ อปท.

เทศบาลตำบลไฮหย่อง เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพ อปท.(Local Performance Assessment) ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

เทศบาลตำบลไฮหย่องเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่2 ประจำปี 2564

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง

โครงการ”บ้านกาชาดสานฝัน ปันสุข”(ขนาดใหญ่) ให้ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙

ท่านนายอำเภอพังโคน เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมมอบบ้านให้แก่นายคำไพ  มณีนพ ตามโครงการ”บ้านกาชาดสานฝัน ปันสุข”(ขนาดใหญ่) ให้ผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ หมู่ ๑๒ บ้านสุขเกษม  ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

บรรยายการบริหารความเสี่ยง / การควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน  (ช่วงเวลา 43.57น. – 2:04.20 น.)

การบริหารความเสี่ยง  (ช่วงเวลา 2:16:00 น. – 3:20:00 น. )

https://www.facebook.com/219367129385330/videos/942467666305129

 

พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

วันที่ 17 สิงหาคม 2564กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19หลักจากที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเกิน 5 วันแล้วที่หมู่17,10และ15

พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 11,13 ส.ค. 64

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลไฮหย่อง ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19หลักจากที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเกิน 5 วันแล้วที่หมู่ 1-3-6-7และ11 เมื่อวันที่ 11-13สิงหาคม 2564

เทศบาลตำบลไฮหย่องเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี 2564

เทศบาลตำบลไฮหย่องเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1 ประจำปี 2564
วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลไฮหย่อง