ดำเนินการเจาะถนน เพื่อวางท่อระบายน้ำ ณ บ้านไฮหย่องหมู่ที่ 1

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 งานป้องกันฯ และกองช่างเทศบาลตำบลไฮหย่อง ได้ดำเนินการเจาะถนน  เพื่อวางท่อระบายน้ำ  ณ บ้านไฮหย่องหมู่ที่ 1

มอบสวัสดิการเสียชีวิต แก่ทาญาติผู้เสียชีวิต

กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลไฮหย่อง มอบสวัสดิการ เสียชีวิต แก่ทาญาติผู้เสียชีวิต
นายนรินทร์ ทิพย์มณี จำนวนเงิน 12,000 บาท

มอบสวัสดิการเสียชีวิต แก่ทาญาติผู้เสียชีวิต

กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลไฮหย่อง มอบสวัสดิการ เสียชีวิต แก่ทาญาติผู้เสียชีวิต
นายนุกูล สุวรรณชัยรบ จำนวนเงิน 12,000 บาท

ซักซ้อมการปฏิบัติงานของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางมยุรี ไสยวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานของกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ กองการศึกษา เทศบาลตำบลไฮหย่อง

 

มอบสวัสดิการเสียชีวิต แก่ทาญาติผู้เสียชีวิต

กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลไฮหย่อง มอบสวัสดิการ เสียชีวิต แก่ทาญาติผู้เสียชีวิต นางทองสา นาใจธง 8000 บาท

กองช่าง งานไฟฟ้า และงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลไฮหย่อง ร่วมกับชาวบ้านสงเปลือย ม. 4 และชาวบ้านฝั่งแดง ร่วมกันพัฒนา ณ วัดป่าเจติยาอนุสรณ์ ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

กองช่างงานไฟฟ้า และงานป้องกันฯ เทศบาลตำบลไฮหย่อง

ร่วมกับชาวบ้านสงเปลือย ม. 4 และชาวบ้านฝั่งแดง ร่วมกันพัฒนา ณ วัดป่าเจติยาอนุสรณ์

ในวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลไฮหย่องพร้อมจิตอาสาพระราชทาน ปรับปรุงผิวจราจรภายในหมู่บ้านเพื่อน้อมรำลึกถึงมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันปิยะมหาราช

เทศบาลตำบลไฮหย่องพร้อมจิตอาสาพระราชทาน

ปรับปรุงผิวจราจรภายในหมู่บ้านเพื่อน้อมรำลึกถึงมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล

เนื่องในวันปิยะมหาราช โดยมีจิตอาสา บ้านฝั่งแดง ม.7 ม.17 และบ้านท่าลาด ม.9

ประชาชนร่วม 50 คน ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564

ตรวจ Antigen Rapid Test ผ่านระบบยืนยันตัวตน App เป๋าตัง

ตรวจ Antigen Rapid Test ผ่านระบบยืนยันตัวตน App เป๋าตังโดยมีเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเงิน ออกมาให้ความรู้พร้อมชุดตรวจ

ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

วันที่ 27 ก.ย.64 ท่านอุทัย ศรีสร้อย รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง พร้อมคณะทำงานกองการศึกษา ออกตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ศพด.บ้านฝั่งแดง ครับ

วันที่ 27 ก.ย.64 ท่านอุทัย ศรีสร้อย รองนายกเทศมนตรี

ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลไฮหย่อง

พร้อมคณะทำงานกองการศึกษา ออกตรวจประเมินการปฏิบัติงาน

ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านฝั่งแดง