ดำเนินการเจาะถนน เพื่อวางท่อระบายน้ำ ณ บ้านไฮหย่องหมู่ที่ 1

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 งานป้องกันฯ และกองช่างเทศบาลตำบลไฮหย่อง ได้ดำเนินการเจาะถนน  เพื่อวางท่อระบายน้ำ  ณ บ้านไฮหย่องหมู่ที่ 1

ใส่ความเห็น