มอบสวัสดิการเสียชีวิต แก่ทายาทผู้เสียชีวิต

กองทุนสวัสดิการชุมชน เทศบาลตำบลไฮหย่อง มอบสวัสดิการ เสียชีวิต แก่ทายาทผู้เสียชีวิต
1. นางแสนหวาน นรสาร จำนวนเงิน 4,000 บาท
2. นางพันมะหา จันมาลา จำนวนเงิน 5,000 บาท

ใส่ความเห็น